Bezp. práce a PO

 

Pozor při montáži plastových oken

2. března 2007 | Bezpečnostní pokyny související s montáží
plastových oken v družstevních domech

--------------------------------------------------------------

že uvedené pokyny se vztahují na byty, kde byla provedena montáž
plastových oken a zároveň je do bytu přiveden plyn.

Nebezpečí při montáž
i plastových oken:

======================================

Úvodem je třeba si uvědomit, že mít perfektně utěsněný byt plastovými okny
nemusí být vždy výhodou.
Přes prokazatelné úspory energií musíme mít na zřeteli, že plastová okna,

která nemají tzv. mikroventilaci, mohou v případě, že v bytě je k vaření,
případně ohřevu UT a TUV používán plyn, vážně ohrožovat naše zdraví.
Při provozu plynových zařízení totiž dochází ke značné spotřebě kyslíku.

Důsledky toho se na nás začnou projevovat nejprve bolestmi hlavy,
celkovou únavou a malátností, což může vyvrcholit až ztrátou vědomí.
Samozřejmě doba, kdy se nedostatek kyslíku na nás začne projevovat,
se zkracuje úměrně k velikosti prostoru. Například v utěsněné koupelně,
kde máme plynové zařízení k ohřevu UT a TUV může k mdlobě dojít již
během několika minut.

Dalším negativním jevem v dokonale utěsněném bytu je nebezpečí vzniku plísní.
Pokud totiž byt průběžně netemperujeme a nevětráme, dochází k usazování par
v nejstudenějších místech bytu, což jsou rohy a kouty místností.


Jak předcházet výše uvedeným negativním jevům ?

===============================================

- Zásadně instalovat plastová okna,která mají zabudovanou mikroventilaci.

- V bytě pravidelně větrat /často a krátce/ platí pro zimní měsíce.

- Ve dveřích do koupelny zajistit dostatečné otvory pro přívod vzduchu.

- Temperovat průběžně všechny místnosti abychom předešli prochladnutí stěn

 

Zpracoval : Petr Prokop

Odb.způs osoba v BOZ a PO