Dotace z EU, IROP

 

Úspora tepelné energie objektu BD Pražská 1553 V Náchodě

1. února 2022

 

Cílem projektu Úspora tepelné energie objektu BD Pražská 1553 v Náchodě je prostřednictvím zlepšení tepelně-technických parametrů na konstrukci budovy dosáhnout snížení její energetické náročnosti. Aktivitami, které k tomu povedou, jsou práce na zateplení a rekonstrukci bytového domu č.p. 1553 na ulici Pražská v Náchodě. Projekt klade důraz na úsporu konečné spotřeby dodané energie na výrobu tepla a tím na snížení emisí skleníkových plynů, s vazbou na zkvalitnění podmínek života obyvatel.
Na lépe klasifikovanou spotřebu tepla se pak váže další úkol snížit produkci CO2 ve zdejším regionu. Díky podpoře EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj (IROP) ve výši 30% z celkových způsobilých nákladů bude zároveň pozitivně ovlivněn cíl zkvalitnit životní prostředí obyvatel a vylepšit podmínky k jejich životu v domě.

S realizací projektu dojde k úspoře celkové dodané energie budovy, určené odborným odhadem, ve výši 38,77 % (z 550,774 MWh na 337,225 MWh za rok) a zároveň klasifikační třída celkové dodané energie se změní z třídy D na třídu C. Dojde ke snížení emisí skleníkových plynů vzniklých při výrobě tepla pro tento dům o 87,7122 tCO2 za rok.