Dotace z EU, IROP

 

Stavební úpravy BD Nad Stadionem 1321-1323, Nové Město nad Metují

29. dubna 2021

Stavební úpravy bytového domu, ulice Nad Stadionem č. p. 1321, 1322, 1323, Nové Město nad Metují

 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy panelového bytového domu v Novém Městě nad Metují v ul. Nad Stadionem, který je ve správě SBD Náchod. Objekt domu sestává ze tří sekcí (vchodů), z nichž každá má vlastní číslo popisné (č. p. 1321, 1322, 1323). Dům má obdélníkový půdorys, technické podlaží (suterén – částečně zapuštěný do terénu) a další 4 nadzemní užitná podlaží s byty. V domě je 32 bytových jednotek a příslušenství. Objekt je podle provedeného měření energetické náročnosti budovy zařazen do energetické třídy D, tedy méně hospodárné. Tepelné ztráty objektu jsou velké a provoz budovy tudíž nákladný, nehospodárný a zatěžující životní prostředí. V objektu se také objevuje vlhkost a plíseň. Lodžie objektu jsou rovněž nezateplené a navíc jsou dožité jejich podlahové izolace a zábradlí.

Z toho důvodu byl předložen projekt, po jehož realizaci budou zajištěny tepelné úspory objektu. Projekt řeší zateplení stávajícího objektu panelového bytového domu č. p. 1321, 1322, 1323 v ul. Nad Stadionem v Novém Městě nad Metují, při němž dojde k zateplení všech obvodových stěn objektu, vč. stěn suterénu, kontaktním zateplovacím systémem s polystyrénovým izolantem s příměsí grafitu. Zároveň bude provedena výměna topného zdroje z vlastních prostředků vlastníků objektu (mimo projekt). Součástí zateplení celého objektu bude i renovace lodžií objektu a budou provedeny nezbytné klempířské práce, jako oplechování okenních a dveřních parapetů, úprava kotvících prvků okapových svodů a nové okapové svody.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení nákladů na bydlení a zlepšení životního prostředí pomocí této energetické úspory.

Výstupem projektu je zlepšení tepelně technických parametrů stavebních konstrukcí panelového bytového domu, ulice Nad Stadionem č.p. 1321, 1322, 1323, v Novém Městě nad Metují, čímž se sníží tepelné ztráty budovy, sníží se množství celkové dodané energie a objekt bude podle energetického posouzení přesunut do energetické třídy C (úsporná), tím dojde ke snížení potřeby energie na vytápění a ohřev teplé užitkové vody, dojde k celkové úspoře dodané energie o 57,85 %, čímž zároveň dojde ke zlepšení životního prostředí pomocí snížení emisí skleníkových plynů.

Projekt byl podpořen ze 78. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III a je z 30% spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.