Aktuálně

 

Navýšení cen paliv a energií

19. ledna 2022

Důležité upozornění !!!

    Ačkoliv o skokovém navýšení cen paliv a energií na světových komoditních burzách  slyšel z medií snad každý, tak považujeme za nutné upozornit na skutečnost, že se to týká především většiny domů, které jsou napojeny na centrální zdroj vytápění. Dramatický nárůst cen plynu způsobil největší meziroční zdražení tepla za posledních 13 let. Všechny společnosti, které dodávají teplo do našich domů, přistoupily od  1.1.2022 k  navýšení cen za tyto dodávky, a to mnohdy výrazně.  Někteří dodavatelé, stihli nasmlouvat dodávky plynu včas, jako např. TS Police nad Metují a upravily ceny tepla mírně - v jednotkách procent, tak naproti tomu jiní, namátkou Energetika Jaroměř, navýšili ceny takřka o 100%.

     Abychom předešli drtivému sociálnímu dopadu pro některé domácnosti, v rámci vyúčtování dodávek tepla a TUV za letošní rok, jsme bohužel nuceni přistoupit ke změnám záloh, a to ve dvou etapách, od 1.2.2022 a 1.7.2022. V níže uvedené tabulce najdete přehled po jednotlivých lokalitách popř. samosprávách,  s uvedenými původními a novými cenami a nutnou úpravou záloh na teplo a teplou vodu. Zároveň upozorňujeme, že se u jednotlivých dodavatelů jedná o ceny kalkulované, tzn. předběžné. Vzhledem k přetrvávajícímu neblahému vývoji cen plynu a dalším signálům, nelze vyloučit, že konečná cena tepla bude u některých dodavatelů ještě vyšší. Jedná se zejména o  společnosti – dodavatele na Broumovsku a Novoměstsku. Domácnostem napojeným k těmto dodavatelům tudíž doporučujeme, aby ve svých domácích rozpočtech počítaly s dostatečnou rezervou.

!!! Toto navýšení se netýká tepelných zdrojů umístěných v jednotlivých domech /plynové  kotelny,  kotelny s tepelnými čerpadly/ a provozovaných SBD Náchod. Naše družstvo nasmlouvalo dodávky plynu a elektřiny včas a za původní ceny, na následující dva roky !!!