Informace pro členy

 

Dotační program IROP - informace

16. prosince 2015

Dne 9. prosince 2015 došlo k vyhlášení dlouho připravovaného dotačního programu IROP, respektive výzvy č. 16 - „Energetické úspory v bytových domech“. Veškeré materiály jsou pro zájemce k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. Jejich nejpodstatnější součást – Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, zároveň naleznete v příloze pod textem tohoto příspěvku.

Na rozdíl od pracovní verze, kterou jsme Vám na tomto místě zprostředkovali v říjnu, doznala finální podoba Programu řady více či méně podstatných změn. Z těch nejzásadnějších (negativních) lze zmínit například vyloučení fyzických osob z okruhu oprávněných žadatelů, změnu výše podpory na 25,5 % eventuálně 32,3 % - samozřejmě v závislosti na míře dosažených úspor a tou nejproblematičtější je výpočet míry úspor z celkově dodané energie. Všechny dosavadní programy pracovaly s úsporou energie na vytápění. Takto nastavené podmínky by se pro některé zájemce mohly stát nesplnitelnými, což by ve svém důsledku znemožňovalo jejich účast v Programu. Snad jedinou pozitivní úpravou je významné prodloužení termínu na podávání žádostí, tudíž tak pomíjí extrémní tlak na urychlení přípravy projektů.

Jelikož nám poslední vyplněné dotazníky od potencionálních zájemců z řad domů ve správě našeho družstva dorazily až koncem minulého týdne a podmínky Programu jsou poměrně komplikované, tak je nutno vyčlenit dostatek času na zpracování požadavků, prostudování podmínek a odkonzultování některých nejasností na CRR ČR. Využijeme nadcházející vánoční svátky na přípravu a předpokládáme, že zhruba kolem poloviny měsíce ledna 2016 budeme kontaktovat všechny zájemce s termínem schůzky za účelem předání informací a případně stanovení dalšího postupu.

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
                                                          

Pavel Novák
ředitel SBD Náchod