Informace pro členy

 

Dotační program IROP - informace II.

28. ledna 2016

Podmínky a pravidla dotačního programu IROP, především pak v prosinci 2015 vyhlášené výzvy č. 16 - „Energetické úspory v bytových domech“, pomalu nabírají jasnější obrysy. Tudíž si Vás touto cestou dovolujeme informovat o konání pracovních schůzek zaměřených na informace o možnostech čerpání dotací z tohoto programu.

Pracovní schůzky jsou určeny pro všechny domy ve správě SBD Náchod, které nám v rámci podzimní ankety vrátily vyplněný dotazník s vyznačeným požadavkem pod bodem 1) Máme zájem o využití dotačního programu, nebo pod bodem 2) Chceme více informací – žádáme o schůzku.

Všichni předsedové samospráv /SVJ/ z přihlášených domů, budou o termínech a místech konání pracovních schůzek zároveň informování prostřednictvím písemné pozvánky.

 

Časy a místa konání pracovních schůzek:

 Pondělí 8.2.2016 od 16.00 hod.  v salónku mexické restaurace Grande Patria, Grand Hotel Jaroměř, Husova 134.
Termín je primárně určen pro domy z lokality Jaroměř

Úterý 9.2.2016 od 16.00 hod. v restauraci Gritz, K Ráji 381, Broumov.
Termín je primárně určen pro domy z lokality Broumov vč. Police, Meziměstí a Teplic n.M.

Pondělí 15.2.2016 od 16.00 hod. v sále restaurace Vatikán, Poděbradova 346, Náchod.
Termín je primárně určen pro domy z lokalit Náchod, Česká Skalice, Nové Město nad Met., Hronov a Červený Kostelec

 

Důležité upozornění: Z důvodu omezené kapacity objednaných sálů je nezbytně nutné se k účasti na pracovní schůzce po obdržení pozvánky v dostatečném předstihu zaregistrovat a zároveň nahlásit počet účastníků. Doporučujeme účast 2 – 3 zástupců z každého domu. V případě požadavku na větší počet účastníků je nutno v předstihu ověřit dostupnou kapacitu v daném termínu a místě a to na níže uvedených kontaktech. Totéž platí i v případě požadavku na účasti v jiné, než místně příslušné, lokalitě.

Kontakt pro registraci:
e-mail: jana.kutinova@sbdnachod.cz , tel.: 491 419 172


 

Program pracovních schůzek:

15.45–16.00  Prezence účastníků

16.00-16.15  Představení Integrovaného regionálního operačního programu

16.15-17.15 16. výzva IROP „Energetické úspory v bytových domech“: parametry výzvy, oprávnění                          žadatelé, podporované aktivity, způsobilé výdaje, povinné přílohy žádosti, kritéria                                hodnocení

17.15-17.30  Předkládání žádostí o podporu v IS KP14+

17.30-17.45  Výběrová a zadávací řízení

17.45-18.00  Diskuse


 

Účastníkům pracovních schůzek doporučujeme seznámit se s vydanými Specifickými pravidly k výzvě č. 16, zveřejněnými na odkazu http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-16-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech.

Vzhledem k tomu, že prezentace zpracované pracovníky CRR ČR nebudou na místě k dispozici v tištěné podobě, jsou pro Vás již nyní přístupné dole pod textem.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na výše uvedeném e-mailu.
 

Pavel Novák
ředitel SBD Náchod

 

1 Prezentace IROP CRR Hradec Králové 21.1.2016
2 Prezentace Energetické úspory CRR Hradec Králové 21.1.2016
3 Prezentace IS KP14 CRR Hradec Králové 21.1.2016
4 Prezentace Zadávání a kontrola veřejných zakázek CRR Hradec Králové 21.1.2016