Informace pro členy

 

29. dubna 2021

Stavební úpravy bytového domu, ulice Nad Stadionem č. p. 1321, 1322, 1323, Nové Město nad Metují

 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy panelového bytového domu v Novém Městě nad Metují v ul. Nad Stadionem, který je ve správě SBD Náchod. Objekt domu sestává ze tří sekcí (vchodů), z nichž každá má vlastní číslo popisné (č. p. 1321, 1322, 1323). Dům má obdélníkový půdorys, technické podlaží (suterén – částečně zapuštěný do terénu) a další 4 nadzemní užitná podlaží s byty. V domě je 32 bytových jednotek a příslušenství. Objekt je podle provedeného měření energetické náročnosti budovy zařazen do energetické třídy D, tedy méně hospodárné. Tepelné ztráty objektu jsou velké a provoz budovy tudíž nákladný, nehospodárný a zatěžující životní prostředí. V objektu se také objevuje vlhkost a plíseň. Lodžie objektu jsou rovněž nezateplené a navíc jsou dožité jejich podlahové izolace a zábradlí.

Z toho důvodu byl předložen projekt, po jehož realizaci budou zajištěny tepelné úspory objektu. Projekt řeší zateplení stávajícího objektu panelového bytového domu č. p. 1321, 1322, 1323 v ul. Nad Stadionem v Novém Městě nad Metují, při němž dojde k zateplení všech obvodových stěn objektu, vč. stěn suterénu, kontaktním zateplovacím systémem s polystyrénovým izolantem s příměsí grafitu. Zároveň bude provedena výměna topného zdroje z vlastních prostředků vlastníků objektu (mimo projekt). Součástí zateplení celého objektu bude i renovace lodžií objektu a budou provedeny nezbytné klempířské práce, jako oplechování okenních a dveřních parapetů, úprava kotvících prvků okapových svodů a nové okapové svody.

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení nákladů na bydlení a zlepšení životního prostředí pomocí této energetické úspory.

Výstupem projektu je zlepšení tepelně technických parametrů stavebních konstrukcí panelového bytového domu, ulice Nad Stadionem č.p. 1321, 1322, 1323, v Novém Městě nad Metují, čímž se sníží tepelné ztráty budovy, sníží se množství celkové dodané energie a objekt bude podle energetického posouzení přesunut do energetické třídy C (úsporná), tím dojde ke snížení potřeby energie na vytápění a ohřev teplé užitkové vody, dojde k celkové úspoře dodané energie o 57,85 %, čímž zároveň dojde ke zlepšení životního prostředí pomocí snížení emisí skleníkových plynů.

Projekt byl podpořen ze 78. výzvy IROP – ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III a je z 30% spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.