Informace pro členy

 

Důležité upozornění - úprava vstupu do prostor sídla SBD Náchod

4. května 2020

Úprava vstupu do sídla provozovny SBD Náchod, Parkány 311

Počínaje 11. květnem 2020 je vstup do prostor sídla SBD Náchod umožněn vždy v pondělí (8 – 11, 12 – 17 hodin), a to pouze po předchozí telefonické dohodě s daným pracovníkem. Kontakty na jednotlivé zaměstnance jsou uvedeny na našich webových stránkách www.sbdnachod.cz.

V souvislosti s výše uvedeným Vás žádáme, abyste při vstupu do budovy beze zbytku dodržovali veškerá platná hygienická opatření (roušky, použití dezinfekce, jednorázové rukavice, omezený počet osob apod.).

Toto opatření platí až do jeho odvolání.

Děkuji za pochopení

                                                                                          Pavel Novák v.r.
                                                                                        ředitel SBD Náchod

V Náchodě dne 4.5.2020