Informace pro členy

 

Důležité sdělení předsedům samospráv ohledně konání členských schůzí v době trvající epidemie onemocnění COVID-19

21. září 2020 |  

Vážení předsedové,

na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 16.9.2020 jsou s účinností od 18. září do odvolání omezeny akce ve vnitřních prostorách (členské schůze samospráv) tak, že na nich nesmí být přítomno více než 10 stojících účastníků. Na schůzích je proto nutné zajistit dostatečný počet míst k sezení, jinak se schůze nemohou konat. Předseda samosprávy je povinen písemně evidovat počet míst k sezení. Povinnost nosit roušky trvá i nadále.


V případě, že nebude možné zajistit dostatečný počet míst k sezení, lze ve smyslu článku 80 odstavec 3 stanov SBD Náchod daný bod programu odsouhlasit mimo členskou schůzi písemně na jedné (podpisový arch) či na více listinách (vhozením hlasovacího lístku do schránky), které obsahují označení záležitosti, k níž je souhlas vydáván (např. volba navrženého delegáta), datum a podpisy členů samosprávy. K odsouhlasení daného bodu programu postačí souhlas nadpoloviční většiny členů samosprávy.


Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
                                                                                           Pavel Novák v.r.
                                                                                           ředitel SBD Náchod