Informace pro členy

 

Nouzový stav - konání členských schůzí samospráv

1. října 2020 |  

Vážení předsedové,
od 5.10.2020 vláda ČR vyhlašuje na 30 dnů nouzový stav, a zároveň (prozatím) do 18.10.2020 zpřísňuje podmínky, za nichž mohou být konány hromadné akce. Ve vnitřních prostorách může být přítomno nejvýše 10 účastníků, ve venkovních prostorách 20 účastníků. Toto omezení opět představuje od 5.10.2020 podstatnou překážku pro členské schůze samospráv. Opatření limitující hromadné akce prozatím platí do 18.10.2020, není dnes ale nikoho, kdo by si troufal odhadnout vývoj po tomto datu (opatření mohou být uvolněna, stejně tak jako mohou být zpřísněna).
Schůze naplánované na období od 5.10.2020 je tedy třeba zrušit a členy vyzvat k hlasování korespondenčnímu.


Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
                                                                                     Pavel Novák v.r.
                                                                                     ředitel SBD Náchod

 

Vzorové dokumenty ke korespondenčnímu hlasování:
Průvodní dopis k hlasovacímu lístku
Hlasovací lístek - volby 2020