Historie SBD Náchod

Ačkoli bychom vystopovali existenci bytových družstev v letech dávno minulých, zaměříme se na jejich vývoj po roce 1959, kdy na základě tehdy platného zákona mohla vzniknout nová stavební bytová družstva. Po tomto roce se i v náchodském regionu jednotlivá bytová družstva uskupovala a postupně v  městech a obcích bývalého náchodského okresu stavěla byty pro své členy. Ruku v ruce s tím působilo tehdejší Okresní výstavbové bytové družstvo, které byty stavělo a předávalo pak stavebním bytovým družstvům do užívání. Kromě toho ještě existovalo Okresní stavební bytové družstvo Náchod se sídlem v Hronově.  Jejich zájem se soustřeďoval hlavně na  bytové domy v obcích.  Od roku 1982 pak  integrací vzniklo jedno Stavební bytové družstvo Náchod.

Stavební bytová družstva si vůbec nevedla špatně – o tom svědčí řada ocenění udělených v tehdejší době (premiantem bylo Stavební bytové družstvo v Červeném Kostelci).

Nejdříve se skoro stoprocentně jednalo o výstavbu svépomocí, kdy se jednotliví členové zavazovali odpracovat kromě složení finanční částky  minimálně 3 000 hodin. Získat tehdy byt „na klíč“ byl hotový zázrak …

Velký rozmach zvlášť v 80. letech 20. století zaznamenala výstavba stabilizační, kdy  podniky dostávaly k dispozici určitý počet bytů a tyto bytové jednotky obsazovaly svými pracovníky. Výstavbu samotnou ale technicky zajišťovalo stavební bytové družstvo.

Velkým zlomem byl konec roku 1989, kdy postupně doznívaly stavby svépomocí i dodavatelské a po nichž nastalo období údržby bytového fondu.

Dalším mezníkem byla revitalizace bytového fondu za podpory státu nebo Evropské unie, která představuje rozsáhlé zásahy nejen do vzhledu bytových domů i bytů, ale hlavně do jejich funkčnosti (vidět tak můžeme nové barevné fasády, nová okna, nové balkóny …).

Kromě  velké péče o bytový fond družstvo věnuje velkou  pozornost novým projektům i trendům, které souvisejí s bydlením. Jedná se třeba o změnu vytápění bytových domů, rekonstrukci starých domů a jejich přeměnu na byty nové odpovídající současným požadavkům nebo například hledání nových destinací s možností rekonstrukce či výstavby objektů, které odpovídají poptávce na trhu s nemovitostmi.