Zakládáte společenství vlastníků jednotek ? Zajistíme Vám komplexní péči o Váš dům od sklepa až po střechu.

Stavební bytové družstvo Náchod

 

Využijte našich dlouholetých zkušeností při správě bytových domů !!!
 

Činnosti, které je družstvo schopno trvale zajišťovat pro společenství vlastníků jednotek :

 • Ekonomická agenda
  předpis příspěvku vlastníka
  sledování úhrad včetně vymáhání nedoplatků (upomínky, předání k soudu)
  rozúčtování služeb (teplo, TUV, vodné, stočné, elektrická energie apod.) dle vyhlášek a požadavků SVJ
  vedení účetnictví spojeného s provozem a správou bytového domu (vč. inventarizace, roční závěrky, výroční zprávy, uložení do sbírky listin)
  zpracování podkladů pro daně
  zhodnocení volných finančních prostředků
  zpracování návrhů dohod o činno
  sti resp. o provedení práce
  v případě členství v družstvu možnost poskytnutí půjčky na opravy, rekonstrukce a modernizace
 • Provozní činnosti
  evidence stavebně technického stavu
  předání a přejímání bytu, společných prostor a NP
  zajišťování běžné údržby majetku
  zabezpečování dodávek všech médií nutných pro provoz domu (el.energie, voda, plyn, teplo, TUV a další)
  zajišťování dalších služeb (komunální odpad, vyvážení žump, kominické služby)
  zajišťování provozu zařízení a vybavení domu (výtah, STA, domovní pr
  ádelna, mandlovna)
 • Technická agenda
  objednávání návrhů na provedení rozsáhlejších oprav bytového fondu či jeho rekonstrukci a modernizaci vč. rozpočtových nákladů
  zajištění rekonstrukcí a modernizaci schválených SVJ
 • Další činnosti vyplývající z platné legislativy
  provádění pravidelných technických prohlídek domů
  vedení evidence termínů revizí společných elektrických rozvodů a hromosvodů
  vedení evidence termínů revizí domovních plynovodů vč. provádění jejich kontroly
  vedení evidence prohlídek komínových těles a zajišťování těchto prohlídek
  zajišťování prohlídek a revizí výtahů vč. případného servisu
  vedení evidence bytových vodoměrů a zajišťování jejich cejchování
  provádění pravidelných odborných prohlídek kotelen vč. zajištění revizí elektroinstalac
  í a tlakových nádob
  provádění protipožárních prohlídek bytových domů
  provádění tlakových zkoušek požární vody
  zajišťování revizí přenosných hasicích přístrojů.
   
 • Pojištění
  zajištění exkluzivní pojistné smlouvy bytového domuV případě Vašeho zájmu nás kontaktujte: 

Pavel Novák – ředitel družstva

tel. 603 891 369

 

Ing. Jan Mojžíš – obchodně-ekonomický náměstek

tel. 736 481 756

 

Josef Mazáč – výrobně-technický náměstek

tel. 733 735 709