Kontaktní údaje

Stavební bytové družstvo Náchod
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl Dr XXVI, vložka 12

Kontakt na údržbu v případě havárie: 605 299 253