GDPR

Informace o zpracování osobních údajů v SBD Náchod

3. března 2021


Tímto dokumentem vám v souladu s obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů poskytujeme informaci o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů v SBD Náchod