Bezp. práce a PO

 

Nebezpečí při pronájmech bytů

Nebezpečí při pronájmech bytů

28. dubna 2005

V poslední době dochází stále častěji k pronajímání družstevních bytů jejich nájemcem (družstevníkem nebo vlastníkem) dalším osobám. Málokdo si ale uvědomuje, do jak nebezpečné situace se tím může dostat.

Mnohdy totiž dochází k tomu, že dotyčný podnájemník přestane plnit smluvní podmínky pronájmu a dojde z důvodu neplacení k vypovězení smlouvy o dodávce elektrické energie, případně plynu. To platí i pro oblast pojištění, kdy podnájemník pronajímatele ujišťuje o tom, že byt je řádně pojištěn /vybavení bytu + odpovědnost za škody dalším osobám/ a přitom uvedené smlouvy nikdy neuzavřel, nebo mu byly pojišťovnou z důvodu neplacení vypovězeny. Tyto skutečnosti se však pronajímatel většinou dozvídá až v okamžiku, kdy už je pozdě. Podobně tomu bylo i v následně popisovaném případě.

Na Silvestra,31.12.04 ve 12.45, byl HZS Náchod ohlášen požár bytu. Zásah prováděli profesionální hasiči, kteří za pomoci technických prostředků likvidovali požár a prováděli evakuaci bydlících. O intenzitě hoření svědčí následující obrázky, které dokladují rozsáhlou devastaci celého bytu. Škoda byla ve spolupráci s vyšetřovatelem HZS odhadnuta na 120 tis. Díky včasnému zásahu hasičů nedošlo ke zranění osob nebo k rozšíření požáru do dalších bytů, čímž došlo k uchránění dalších hodnot ve výši 5 018 527,- Kč. Šokující bylo zjištění příčiny požáru. Dotyčný podnájemník /jednalo se o další pronájem viz. výše uvedeno/ si svítil v bytě svíčkou, kterou při odchodu zapoměl zhasnout. Dále bylo zjištěno, že do bytu, z důvodu neplacení, byly přerušeny dodávky el.energie. Podobné bylo i zjištění v oblasti pojištění bytu, takže tíha odpovědnosti za vzniklou škodu a uvedení bytu do původního stavu zůstala nakonec na dotyčném pronajímateli.
Petr Prokop, odd.bezp.práce a PO